Fornlämningsliknande lämning (L1935:4047)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nordingrå 221:1

Geografisk plats: Nordingrå socken, Ångermanland

Område 60x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 gropar i klapper, 3stensamlingar och 1 hålväg i klapper.2 gropar är runda 1-1.5 m diam och 0.2-0.3 m dj. Kring kanten ären vall 1 m br och 0.1-0.2 m h. 1 grop är oval 1.5x1 m (N-S) och0.2 m dj. Kring kanten är en vall 0.5-1m br och 0.2 m h.1 stensamling är oregelbunden rektangulär 2x1.2 m (NÖ-SV) och 0.3m h av 0.1-0.8 m st stenar. 2 stensamlingar är oregelbunden 2-4m l och 1-1.3 m br av glest lagda stenar 0.4-0.8 m st.Hålvägen är 25 m l (N-S) 1 m br och 0.1-0.3 m dj med upplagdastenrader på ömse sidor av vägen 0.3-0.4 m br och 0.2-0.3 m h.

Terräng: S-sluttande klapperstensfält. Barrskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS