Hällristning (L1941:3837)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vallby 29:1

Geografisk plats: Vallby socken, Uppland

ÄLvkvarnsförekomst med ca 60 älvkvarnar 2-6 cm diam och 0,5-2 cmdj. I block, 1x0,8 m och 0,3 m h. Betesmark. 30 m ÖSÖ-Ö om NÖ hörnet av manbyggnaden på Kroby 4:1 (Sätra) och 15 m Ö om ägogräns.11H1f.

Terräng: Krön av mindre åsrygg (SV-NÖ). Hagmark.

Orientering: 15 m Ö om ägogräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS