Fångstgrop (L2007:5922)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kristinehamn 71:1

Geografisk plats: Kristinehamn socken, Värmland

Fångstgrop, varg, 6 m diam och 1 m dj. Vall runt om 2 m br och0.3-0.4 m h. Gropen är nu delvis fylld med jord, ris och skrot såatt dess ursprungliga dj och bottenplanets utformning ej går attavgöra.

Terräng: Krön i N änden av flack moränrygg (N-S) invid å. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS