Hällristning (L2011:4432)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Linköping 40:1

Geografisk plats: Linköping socken, Östergötland

Älvkvarnsförekomst ca 2x1,5 m (N-S) bestående av ca 20 älvkvarnar. Dessa är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. De är föga vittrade. Deär belägna i den relativt finkorniga skarpa ryggen och Ö-sluttningen av ett flyttblock ca 8x5 m st och 0,5-3 m h. De tydligaste ligger på högsta punkten i V delen, de övriga mera spridda.

Terräng: Flyttblock i lersvacka f d åker. Tomtmark.

Orientering: 2 m Ö om fastighets/tomtgräns. 14 m 285cg om NÖ hörnet av bostadshus (villa).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS