Stridsvärn (L2020:9569)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Stockholm socken, Uppland

Skyttevärn, rundovalt, 3.8x5 m (NV-SO), bestående av en upp till 0.5 m h komplett kantkedja av stenar 0.2-0.8 m som omsluter ett stenröjt golv. Det enda fyndet var ett fragment av trä med gul, blå och vit flagnad färg. Föremålet kan förslagsvis ha varit del av en skida. Enstaka mauserkulor påträffades strax utanför värnet, vilket indikerar att det kan ha blivit beskjutet och använts som mål vid övningar. Värnet är byggt före 1945, att döma av en granstubbe som tydligt pressat ut stenarna i kantkedjan. Granens ålder uppskattades vid den arkeologiska undersökningen år 2015 till mellan 70 och 80 år.

Orientering: NV-SO

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS