Hamnanläggning (L1998:6688)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Torsång 223

Geografisk plats: Torsång socken, Dalarna

Bryggfundament, ca 60 m l (NNÖ-SSV) och 1,5-2 m br. Bestående av mestadels 0,1-0,3 m st stenar i en rak linje ca 10 m från nuvarande strandkant och ut till en naturlig? stengrund. Fortsätter möjligen ytterligare åt S under vattenytan. Endast synlig vid lågvatten. (RAÄ dnr 3.4.2-2686-2017)

Terräng: Sjöbotten.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS