Offerkast (L1984:9235)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ripsa 45:1

Alternativnamn: Riskastet

Geografisk plats: Ripsa socken, Södermanland

Offerkast, borttaget. Enl. 1958 års inv. "2-3 m i diam ochbestående av torra grenar och kvistar. För ett 10-tal år sedanröjdes platsen ren och ett upplag av grus lades där. Riskastethar dock börjat växa fram igen".Spår av grushögen syns än i dag. Dock ingenting av det omtaladeriskastet.Några nya kvistar (ett tiotal) finns idag sammanlagda på platsen.

Tradition: Enl. trad. lär Lids och Ripsas präster ha råkat i gräl på dennaplats och slagit ihjäl varandra. Vägen kallas Präststigen.När riskastet förstörs brukar det återkomma.

Terräng: Moränås med berg i dagen. Skogsmark (hygge, gles tallskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS