Stridsvärn (L2013:3323)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stockholm 333

Geografisk plats: Stockholm socken, Södermanland

Stridsvärn, 2,5 m diameter och 0,4 m dj. Ställvis vall i kanten, 0,5 m br och 0,2 m h.

Terräng: S-sluttning av moränhöjd, med dal i S. Grönområde, park.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS