Övrigt (L1988:6474)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Sandby 63:1

Geografisk plats: Södra Sandby socken, Skåne

Fyndplats för del av sten med inskription, sandsten, 20 cm br,4.5 cm tj. Stenen har på ena bredsidan inskriften:T A T, P, S TSe skiss i inventeringshandlingarna.Stenen är fragmentarisk och dess ursprungliga placering ochinskriftens innebörd ej känd. Innehas av upphittaren ChristerChristensen, Skarnberga 2.5 och förvaras på gården.Stenen kan ha samband med den bebyggelse som tidigare legat straxNÖ om fyndplatsen. Fyndet är gjort vid stenplockning iintilliggande åker.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS