Offerkast (L2006:8198)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Silbodal 40:1

Geografisk plats: Silbodal socken, Värmland

Offerkast?, ursprungligen närmast runt, 2.5 m i diam och 0.2 m h.Offerkastet är ett röse, som består av stenar, 0.05-0.7 m st. I Vdelen växer en liten tall.

Terräng: Högsta delen av bergsparti, där häll börjar slutta åt ö. Skogsmark(hällmarkskog med tallar).

Orientering: 20 m S om gräns till Huken.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS