Fornlämningsliknande lämning (L1984:7897)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Torsåker 47:1

Geografisk plats: Torsåker socken, Södermanland

Stensättningsliknande lämning, rund, 7 m diam och 0.7 m h.Övertorvad med i ytan talrika 0.2-0.3 m st stenar.Påförd odlingssten.Bevuxen med en ungasp.

Terräng: ÖNÖ-sluttande moränmark i dalgång. Impediment i åkermark.

Orientering: 13 m Sv om åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS