Vägmärke (L1951:3932)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gnarp 36:1

Geografisk plats: Gnarp socken, Hälsingland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.