Flottningsanläggning (L2024:287)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Mora socken, Dalarna

Timmerränna, ca 280 m l (ÖNÖ-VSV), ca 2,5-3 m br och 0,4 -2 m dj, synlig som ett dike. Utmed kanten syns ibland vallar som är ca 1,5-4 m br och intill 1,5 m h.

Antikvarisk kommentar: Timmerrännan har ursprungligen uppskattningsvis varit cirka 1,5 kilometer lång och gått från Karlsbergssågen till nederkanten av en kvarnplats (L2024:278). Timmerrännan ska enligt uppgift ha rivits år 1909.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS