Stridsvärn (L1937:8925)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 865

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Värn, runt, 5 m diam, bestående av en vall, 1,5 m br och 0,1-0,2 m h, kring en grop, 2 m diam och ca 1,5 m dj, och en 0,6 m br nedgång genom vallen. Plåtrester i gropen.

Terräng: Plan sandmark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS