Övrigt (L1936:9925)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hässjö 131:1

Geografisk plats: Hässjö socken, Medelpad

1) Linskänke ?: bestående av stockar, 1,5-2 m l (Ö-V) och 0,2-0,4m tj. St- ; ckarna finns inom två grupper med 1,5 m mellangroparna 35 m SV om nr 1 och 27 m S om skogsväg samt ifastighetsgräns är 2) Fördämmningsvall: idag bestående av 1stock, 2 m l (Ö-V) och 0,5 m tj. I stocken finns rest av grunderkan ses i området.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS