Fornlämningsliknande lämning (L1943:4080)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Faringe 188:1

Geografisk plats: Faringe socken, Uppland

1) Stensättningsliknande lämning, 12x6 m (VSV-ÖNÖ) och 0,2-0,4 mh. Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,7 m st stenar (vanligtvis0,2-0,4). Ungefär i mitten större stenar 0,5-0,8 m st. Osäker begränsning. Beväxt med ett flertal yngre lövträd. 2 m NV om nr 1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, 3x4 m (ÖNÖ-VSV) 0,3-0,4 m h.Delvis övermossad fyllning av 0,1-0,7 m st stenar (vanligtvis 0,2-0,5). Osäker begränsning. Beväxt med 3 lövbuskar. 8 m N om nr 1är: 3) Stensättningsliknande lämning, närmast rektangulär, 8x4,5m och 0,4 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,1-1 m st stenar (vanligtvis 0,2-0,5). Beväxt med 1 liten och 1 stor björk samt engran. Alla 3 är förmodligen odlingsrösen.

Terräng: Svagt N-sluttande moränrygg. Igenväxande hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS