Fornlämningsliknande lämning (L2006:6926)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Finnskoga 629:1

Geografisk plats: Södra Finnskoga socken, Värmland

Grop, rund, totalt 5.5 m diam. Själva gropen är kvadratisk, 1.3 msida (NÖ-SV) och 0.2 m dj. Svagt skålad bottenplan. Högst ochkraftigast i anläggningens SV del. Vid stick med jordsond ianläggningen framkom mindre mängder kol och sot.

Terräng: S-sida av mindre moränimpediment i myrmark.

Orientering: 2 m NNV om myrkant (ÖNÖ-VSV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS