Fångstgrop (L1936:3914)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Anundsjö 513:1

Geografisk plats: Anundsjö socken, Ångermanland

Fångstgrop(?), rund, 4 m diam och 1 m dj. Oregelbundetbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är ingen vall.

Terräng: Mo-mjäla-udde i bäck. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Inga dubbla markytor i kanten inger en viss tveksamhet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS