Område med fossil åkermark (L1980:6040)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Örebro 198:1

Geografisk plats: Örebro socken, Närke

Fossil åker(?), 120x70 m (NV-SÖ) bestående av 1 terrassering, 3 stensträngar, 1 husgrundsterrass (se eget L-nr) samt röjningsrösen.
Terrasseringen är 60x35 m (NNÖ-SSV) och belägen i områdets S del. Den lutar svagt mot S där en sträng av odlingssten, 1-3 m br och0.3-0.5 m h, bestående av 0.2-0.8 m st stenar, markerar kanten,som ligger ca 1 m ovan övrig terräng. I N delen övergår terrassen i ett röjt, men mindre jämt, område.
Terrassen begränsas i N av några röjningsrösen av oval form, 8 m l (N-S) och 4-5 m br av 0.1-0.5 m st stenar.
Stensträngarna är 30, 24 resp 12 m l, 1.5-3 m br och 0.3-0.5 m h av 0.2-0.6 m st stenar belägna i områdets mellersta del.

Terräng: Svag S och SV sluttning av moränhöjd. Hag- och betesmark.

Antikvarisk kommentar: Husgrundsterrassen byråmässigt utbruten till eget L-nr inför migrering av FMIS 2018. /N B G

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS