Flottningsanläggning (L2024:310)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Mora socken, Dalarna

Strandskoning, ca 40 m l (VNV-ÖSÖ, NÖ-SV), 1-2 m br och upptill 1,3 m h med tydliga knuttimrade träkistor fyllda med natursten och bruten sten, ca 0,2-0,7 m st. Rälsspikar i järn är synliga. Ligger utmed S (Högra) sidan av vattendraget.

Terräng: Fot av brant slänt vid å i kuperad moränmark. Skogsmark (barrskog).

Antikvarisk kommentar: En av de mer tydligare flottningsanläggningarna i vattendraget i en sammanhängande miljö, därav registrerad. Pedagogisk och tydlig lämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS