Dike/ränna (L2000:5108)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SWECO Sverige AB

RAÄ nummer: Norrbärke 196:2

Geografisk plats: Norrbärke socken, Dalarna

Diken, totalt 1670 m, fördelade på 2 huvudgrenar och 2 birännor. Dikena är 1-2,5 m br.

Terräng: Bergrygg (N-S), med morän. Skogsmark (vuxen barrskog).

Orientering: V äldre skogsväg.

Antikvarisk kommentar: Troligen sentida skogsdiken i området finns flera diken. Justering har gjorts inom område för äldre registrering.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.