Dike/ränna (L2000:5108)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SWECO Sverige AB

RAÄ nummer: Norrbärke 196:2

Geografisk plats: Norrbärke socken, Dalarna

Diken, totalt 1670 m, fördelade på 2 huvudgrenar och 2 birännor. Dikena är 1-2,5 m br.

Terräng: Bergrygg (N-S), med morän. Skogsmark (vuxen barrskog).

Orientering: V äldre skogsväg.

Antikvarisk kommentar: Troligen sentida skogsdiken i området finns flera diken. Justering har gjorts inom område för äldre registrering.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS