Hällristning (L1983:4409)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Trosa-Vagnhärad 313:2

Geografisk plats: Trosa-Vagnhärad socken, Södermanland

Hällristning, 1,1x0,2, bestående av 7 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällavsats mot väster. (Raä dnr: 321-4400-2008) - -

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,25-0,15 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägna på VSV-sluttande avsats nedanför krön av uppstickande berg i dagen.

Terräng: Hagmark.

Orientering: 20 m V om väg.

Antikvarisk kommentar: Ny beskrivning år 2007 i samband med arkeologisk inventering och dokumentation av hällristningar, utförd av Botark. (Raä dnr: 321-4400-2008) - -

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS