Dike/ränna (L1980:9374)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Svennevad 223

Geografisk plats: Svennevad socken, Närke

Grävt dike, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m dj. Längs med den ÖNÖ kanten av lämningen är stensatt kant, 0,4-0,6 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Den NNV delen av stenkanten övergår i en stenvall, 1-2 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. Troligen har diket grävt för att undvika att vatten skulle rinna ned på den smalspåriga banvallen.

Terräng: I NNV-sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.