Hällristning (L1975:2869)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stenkyrka 97:1

Geografisk plats: Stenkyrka socken, Gotland

Område med slipblock, ca 40-10 m (NÖ-SV), bestående av: 1) Svärd slipningssten, granit, 0,95-0,6 m (Ö-V) och 0,1 m h. Förekomsten, som är belägen i den mot SV svagt sluttande yta består av 3 slip rännor. Dessa är 70-80 cm l (Ö-V), 7-9 cm br och 1,5-3,5 cm dj me d väl rundade bottnar. 10 m V om nr 1 är: 2) Svärdslipningssten, röd granit, 0,7x045 m (SV-NÖ) i och under markytan. Förekomsten i den svagt välvda, mot SV sluttande ytan består av 1 slipränna, 6 0 cm l (SV-NÖ), 9 cm br och 5 cm dj med väl rundad botten. 3 m SV om nr 2 är: 3) Svärdslipningssten, granit, 0,85x0,75 m (SSÖ-NNV) och 0,3 m h. Förekomsten, som är belägen i den tämligen plana mo t SSÖ sluttande ytan, består av 5 sliprännor samt 2 älvkvarnslikn ande fördjupningar. Sliprännorna är 50-60 cm l (tre orienterade V SV-ÖNÖ och en SSV-NNÖ), 7-9 cm br och 2,5-5 cm dj. Den djupaste r ännan har något avplanad botten. I vinkeln mellan rännorna är två fördjupningar 8-10 cm diam och 2,5-3 cm dj. Troligen knackade, m en nu mycket ojämna. Blocket synes delvis vara säderslaget. 3 m S SÖ om nr 3 är: 4) Svärdslipningssten, granit, 0,7x0,65 m (SSÖ-NNV ) i markytan sluttande mot SSÖ. Förekomsten består av 2 rännor, 6 5 cm l (SSÖ-NNV), 8 cm br och 5 cm dj. Såväl stenen som rännorna är tämligen vittrade. 8 m VSV om nr 4 är: 5) Svärdslipningssten, grnit, 1,65x0,6 m (VSV-ÖNÖ) och 0,4 m h. Förekomsten som är beläg en i den mot SÖ starkt sluttande ytan, består av 1 slipränna, 80 cm l (VSV-ÖNÖ), 9 cm br och 6 cm dj med väl rundad botten. 8 m SS V om nr 1 är: 6) Svärdslipningssten, rädaktig granit, 0,8x0,6 m ( VSV-ÖNÖ) och 0,2 m h, sluttande mot VSV. Förekomsten består av 2 sliprännor. Dessa är 65 resp 70 cm l (VSV-ÖNÖ), 8 resp 9 cm br oc h 2-4 cm dj med väl rundade bottnar. 18 m ÖNÖ om nr 1 är: 7) Svär dslipningssten, röd granit, 0,6x0,55 m (Ö-V) svagt sluttande mot V. Förekomsten består av 2 sliprännor, 58 cm l (Ö-V), 8 cm br och 3,5 cm dj med väl rundad botten, något vittrad.

Terräng: Gammal strandvall. Skogsmark.

Orientering: Nr 1 10 m SÖ om åkerhörn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS