Glasindustri (L2006:8862)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stavnäs 64:1

Geografisk plats: Stavnäs socken, Värmland

Glasbrukslämning inom ett ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ) område återfinns enhusgrund efter glasbruket med rester av smältugnen, 1 avfallshögsamt ett fundament? Husgrunden, belägen i områdets centrala, ÖSÖdel har obestämd utsträckning. I husgrundens centrala? delar ärde utrasade resterna efter smältugnen, ca 20 m diam, bestående avca 0.8 m st block av tegel, lera och smält glas. I områdets NÖdel är en avfallshög(?) 26x24 m (NV-SÖ) och intill 2 m h. Iavfallshögen finns glaskross, smält glas, tegelrester, tegel ochdyligt. Fundamentet?, beläget i VSV, kvadratiskt 2x2 m (NÖ-SV)och intill 0.4 m h, gråsten, betong och smält glas. Området ärbeväxt med lövträd. Startades ca 1814 (Brodin). Lades ned, 1903(Brodin).

Terräng: Flack mark samt invid å. Igenväxande hagmark och slyig åstrand.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS