Stridsvärn (L1984:3198)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Oxelösund 26:3

Geografisk plats: Oxelösund socken, Södermanland

1) Skyttevärn, vinkelformigt, med en 6.5 m l långsida (NÖ-SV) ochfrån SV änden en gavel mot NNV i Nicolai sn. NÖ änden slutar moten vertikal klippa, 0.8 m h. Vallenm är 1 m br och 0.4-0.7 m h,bestående av 0.1-0.5 m st stenar samt några naturliga, 1 m stblock. Delvis kraftigt övermossad.32m V om nr 1 är2) Skyttevärn, vinkelformigt, med en t m l långsida (Ö-V) ochfrån Ö änden en gavel mot N, 1 m l. Båda ändarna slutar mot0.2-0.3 m h hällar. Vallen är 0.5-1 m br och 0.3-0.4 m h, lättövermossad. Beväxt med en tall.45 m N om nr 1 och på andra sidan berget är3) Skyttevärn eller stenhängnad, 8x3-4 m (VNV-ÖSÖ), intill 1 m h,bestående av kallmurade stenar, 0.4-0.8 m st, utom den VNVgaveln, som består av tre 1.3 m st och 1 m h block. NNÖlångsidan och ÖSÖ gaveln är hoprasade. SSV långsidan utgörs aven lodrät bergvägg.Nr 1-2 ingick tidigare i nuvarande nr 21 (förr 233 i Nicolai sn).Nr 3, som liknar nr 21 är nytt tilläggsnrunder nr 26.

Terräng: 1) Svacka i moränavsats, 2) Klippavsats 1-2) i S-sluttning avkalbersrygg (Ö-V) mitt mellan krönet och havet. Skogsmark,(tallskog).

Orientering: 1) 21 m N om havsstrand (Ö-V).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS