Hamnanläggning (L1960:9369)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Lur 597

Geografisk plats: Lur socken, Bohuslän

Hamnanläggning, bestånde av ett bryggfundament, ca 12 x 8 meter (N-S). Konstruerat av större bruten sten. Fundamentet kan har använts under sillperioden. (RAÄ dnr 3.4.2-4606-2011).

Orientering: Vid mindre brygga, ca 60 m S om sjösättningsramp.

Antikvarisk kommentar: Oviss ålder.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS