Område med fossil åkermark (L2012:5243)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gammalkil 5:2

Geografisk plats: Gammalkil socken, Östergötland

1) Gravfält, 90x80 m (N-S) bestående av 28 fornlämningar. Dessautgöres av 19 runda eller närmast runda stensättningar, 3 domarringar, 6 resta stenar. De runda eller närmast runda stensättningarna är 4-9 m diam (15 är 4-6 m, 3 är 7 och 1 är 9 m diam) och 0,1-0,5 m h. Övertorvade med i ytan enstaka 0,1-1 m st stenar. En avstensättningarna i gravfältetsNV del är högliknande och har i mittpartiet 6 block 0,2-0,7 m st. Fyra stensättningar har kantkedjaeller ställvis (gles) kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,2-1 m l stenar.Den högliknande stensättningen har i kantkedjan med jämnt avståndemellan varandra 7 stenar som är högre än de övriga i kantkedjan. Domarringarna, i gravfältets VNV-VSV del, är 5 m diam beståendeav 5-7 stenar, 0,1-0,3 m h, 0,2-0,9 m br och 0,2-0,8 m tj. De resta stenarn, i gravfältets NV-SV del, numera ikullfallna är 0,9-1,6 m h, 0,3-0,7 m br och 0,2 m tj. Gravfältet beväxt med enstakatallar. De stensatta åkerterasserna är belägna intill och Ö om gravfältet och delvis även belägna inom gravfältsbegränsningen, är25-30x15 m (70cg-270cg). Stenarna är enskiktade enkelradiga 0,3-0,7 m st enstaka intill 1 m st.

Terräng: S sluttande moränmark. hagmark.

Antikvarisk kommentar: 5 1) se raä nr 170.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS