Stridsvärn (L1945:7502)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Frösö 316

Geografisk plats: Frösö socken, Jämtland

Skyttevärn (?), ca 5x5 m, bestående av en oregelbunden svacka, 2-2,5 m diam och 0,3-0,4 m dj, kantad av vinkelrät vall i V, ca 5 m l (NÖ-SV) och 5 m l (SÖ-NV). Påträffades vid arkeologisk utredning år 2016 (RAÄ dnr 3.4.2-3759-2016).

Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Osäkert värn på grund av den tydligt vinklade vallen som utgör kant av mindre förhöjning, möjlig husgrund (?).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS