Hällristning (L2002:198)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västerås 57:2

Geografisk plats: Västerås socken, Västmanland

1) Älvkvarnsförekomst, i block, 0.8 x 0.7 x 0.2 m st, bestående av8 älvkvarnar. Dessa är 2.5-4 cm diam och 0.5 cm dj. 0.5 m NÖ omnr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, i block, 0.85 x 0.4 x 0.15 m st,bestående av 10 älvkvarnar. Dessa är 2-6 cm diam och 0.2-2 cm dj.0.5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3) Runstensfragment, 1.25 x 0.6 x 0.2 m.Runor är inristade på hällens smalsida och de är 0.15 m h samtstungna. På översidan är en medeltida ristning.

Orientering: 2 m ÖNÖ om väg och 12 m SSÖ om SV knuten av stall.

Antikvarisk kommentar: Nr 1-3 återfanns ej vid revideringsinventeringen 1988. Ligger inomVallby friluftsmusuem.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS