Hällristning (L2023:4544)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN FÖR DOK. AV BOHUSLÄNS HÄLLRISTNINGAR

Geografisk plats: Kville socken, Bohuslän

Hällristning, 0,69x0,33 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hälltopp av finkornig, vittrad granit.
Ca 4,5 m S om hällristningen är sentida ristning, HJJ och K inom ram, på nästan lodrät häll i vattenrinning

Orientering: Ca 2,5 m NÖ om hällkant, 1,7 m hög.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS