Fångstgrop (L2006:6979)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Finnskoga 507:1

Geografisk plats: Södra Finnskoga socken, Värmland

Fångstgrop, rund, totalt 7 m diam. Själva gropen är rund, 2 m diamoch 0.7 m dj, med antydan till kvadratiskt bottenplan, 0.6x0.6 m(NNÖ- SSV). Omgivande vall, 2.5 m br och 0.2-0.4 m h. Provstickmed jordsond gav 0.3 m kol från vallen. Övertorvad och beväxt medfem tallar.

Terräng: Moränudde i våtmark. Skogsmark (gles barrskog med inslag av gran).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS