Område med fossil åkermark (L1974:9162)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gällaryd 11:1

Geografisk plats: Gällaryd socken, Småland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: Maskinell korrigering av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS