Offerkast (L1944:548)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nora 45:1

Geografisk plats: Nora socken, Uppland

Offerkast, bestående av ett röse, 4x1 m (NNV-SSÖ) och intill 0.3m h av intill 0.25 m st kantiga och runda stenar.Bevuxet med en tall och en björkbuske.Rev inv 1981:Traditionen kring offerkastet återupptagen i samband med skkyrkstigvandingar. Kastet har i senare tid påförts ytterligarematerial, sten och kvistar i dess mellersta del, där enförhöjning finns, 2 m diam intill 0.4 m h. Stenarna är 0.2-0.4 mst kvistarna av varierande tjocklek och längd, intill 3 m l.Mellan det gamla materialet i kastet och det nya syns etttorvlager.I den tall som växer på kastet finns ett anslag som berättar dennedan återgivna traditionen.

Tradition: En brud som färdades i sitt brudfölje lär ha ramlat av hästen ochslagit ihjäl sig här.

Terräng: Krönet av moränhöjd med berg i dagen. Skogsmark (blandskog).

Orientering: 40 m ÖNÖ om Ö hörnet av åker. 1 m Ö gammal väg, den sk Kyrkstigen.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS