Stridsvärn (L1937:8947)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 841

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en halvcirkelformad vall, 1 m br och 0,1-0,3 m h, kring en grop, 2x2 m och 0,4 m dj.

Terräng: Plan sandmark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS