Hammare/smedja (L1971:7201)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Månsarp 169:1

Alternativnamn: Lindhammaren

Geografisk plats: Månsarp socken, Småland

Hammare, uppgift om. Enligt historiskt material är detta platsen för den s.k Lindhammaren, anlagd 1848 nedlagd omkring 1880. Helt överbyggd och inget finns kvar på platsen. (RAÄ dnr 326-1632-2010)

Antikvarisk kommentar: Manuellt registrerad som Månsarp 169:1, då det är så den refereras till i äldre material och den inte tidigare funnits i FMIS.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.