Offerkast (L1961:4679)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sparlösa 29:1

Geografisk plats: Sparlösa socken, Västergötland

Troliga platsen för ett numera försvunnet offerkast, som lär havarit ganska flackt röse, 2-3 m diam. Röset fanns åtminstone framtill 1920-talet, men har troligen körts bort i samband medbreddning av vägen. Ingen ändring -83. Historien lever kvar ifolkmun.

Terräng: Flack moränrygg.

Orientering: Ungefär mitt för vägskälet och vid Ö vägkanten.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS