Fornlämningsliknande lämning (L1985:780)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Björkvik 77:2

Geografisk plats: Björkvik socken, Södermanland

1) Högliknande lämning, 14 m i diam och 0.7 m h. Övertorvad. IÖNÖ delen är en grop, 2 m i diam och 0.1 m dj. Övertväras avparkstig i N kanten.1 m SÖ om nr 1 är:2) Högliknande lämning, 10 m i diam och 0.5 m h. Övertorvad. ISSV delen är en grop, 1.5 m i diam och 0.1 m dj.1 m ÖNÖ om nr 2 är:3) Högliknande lämning, 9 m i diam och 0.2-0.4 m h. Övertorvad.Grop i mitten, 1.5 m i diam och 0.1 m dj. Avschaktad i NNÖkanten. Enligt uppgift lämnad vid inv 1956 troligen upkomma dåparken planerades och en äldre anläggning raserades.

Terräng: Flack moränmark. Parkanläggning.

Orientering: 1) Övertväras i N kanten av stig (Ö-V); 5 m ÖSÖ om stigmöte.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS