Område med skogsbrukslämningar (L1949:7327)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Arbrå 183

Geografisk plats: Arbrå socken, Hälsingland

Kolningsområde, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rest av. 10 m ÖNÖ om kolbottnen är grunden efter kolarkojan, 5x4 m (ÖNÖ-VSV). Vallar, 1,3 m br och 0,1-0,4 m h. I ÖNÖ är ett spismursröse, 1,2 m h av kallmurad natursten.

Terräng: Svagt SV-sluttande mark. Skogsmark (blandskog).

Orientering: 7 m ÖNÖ om väg.

Antikvarisk kommentar: Maria Björck har byråmässigt översiktligt gått igenom beskrivning och övrig information 2007.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.