Fångstgrop (L1935:9345)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tuna 308:1

Geografisk plats: Tuna socken, Medelpad

Fångstgrop, närmast rund, totalt ca 5,5 m diam och 0,8 m dj medantydan till rektangulärt bottenplan 1x0,5 m (170-370 gon).Gropen är 2x2 m och omges av en vall 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h(högst i SÖ). Beväxt med tre tallar och några mindre granar. Ca50 m 240 gon om nr 1 är 2) Fångstgrop, närmast rund, totalt ca4,5 m diam och 0,6 m dj med antydan till rektangulärt bottenplan1x0,4 m (120-320 gon). Gropen är 2,5 m diam och har antydan tillvall 1-1,5 m br och 0,1 m h. Beväxt med två tallar och några min-dre granar.

Terräng: Mindre ; moränhöjd. Tallskog.

Orientering: Nr 1 omedelbart SÖ om gångstig (NÖ-SV). Detsamma för nr 2.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS