Hällristning (L2016:2702)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hölö 293:1

Geografisk plats: Hölö socken, Södermanland

Älvkvarnsföre,omst i fast häll 3x1,5 (N-S) bestående av ca 45älvkvarnar. Dessa är ca 4-9 m i diam och 0,5-2 cm dj.

Terräng: Häll i svagt S-sluttande åkermark

Orientering: 35 m Ö om brukningsväg (N-S)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS