Stridsvärn (L2006:6472)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Trankil 40:1

Geografisk plats: Trankil socken, Värmland

Försvarsanläggning, sentida, bestående av 3 bunkrar och 5-6skyttevärn. Bunkrarna är 4x4-8x6 m st och 0.2-2.1 m h. Två av demharigenrasade ingångar. Bunkrarna och skyttevärnen är uppbyggda avgråsten och betong. Anläggningen är från andra världskriget.

Terräng: Krön och avsats av bergshöjd. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS