Fångstgrop (L1936:3770)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Attmar 91:1

Geografisk plats: Attmar socken, Medelpad

Fångstgrop, oval, 3x2,5 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Igensumpad botten.Möjligen rektangulärt bottenplan (Ö-V). Vall kring kanten 1-2 mbr och intill 0,1-0,2 m h. Bevuxen med 2 björkar, 2 granar samtnågra unga lövträd.

Terräng: Låg fast mark mellan bäck och mossmark. Skogsmark, huvudsakligenlövskog. ;

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS