Fornlämningsliknande lämning (L1935:6377)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sättna 66:1

Geografisk plats: Sättna socken, Medelpad

1) Stensättningsliknande bildning, 4 m sida och 0,3 m h fylld med0,3-0,6 m st stenar. I SSO ett större stenblock, ca 1 m st.Kraftigt övermossad. Ojämna kanter. Uddarna i riktning 40,180 och320 gon. Beväxt i NÖ kanten med en tall. 10 m 250 gon från nr 1är: 2) Stensättningsliknande bildning, 4 m sida och 0,3 m h fylldmed 0,3-0,5 m st stenar. I N delen ett stenblock ca 1,5 m st.Övermossad. Uddarna i riktning 50,190 och 325 gon. Beväxt i SVkanten av en tall. nära dessa stensättningar är ytterligare 2stensättningsliknande lämningar med oregelbunden form.Lämningarna är mycket osäkra och kan vara odlingsrösen vilket ärtroligt pga. den stenröjda marken omkring dem.

Terräng: Svag VNV-sluttning av ; berg. Skogsmark (barrskog).

Orientering: Ca 30 m 215 gon från traktorväg (120-320 gon).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS