Hällristning (L2009:4963)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Östra Eneby 8:1

Geografisk plats: Norrköping socken, Östergötland

De hällristningar som omtalas av Nordenskjöld på Fiskeby ladugårdsbacke (utöver nr 7:1) är nu troligen helt dolda eller möjligendelvis borttagna. De var dolda i samband med nybebyggelse av ladugårdshusen före Nordéns tid. Den ena och mindre är troligen identisk med nr 8 år 1947, som då låg mitt på ladugårdsbacken och innehöll 24 älvkvarnar. Enligt Nordenskjöld fanns där också minst 3 skepp, 2 ringkors, 1 spjut och några obestämbara figurer. Spjutetkan vara en 1947 registrerad isränna. Den andra ock större innehöll enligt Nordenskjöld ca 12 skepp, ca 26 mansfigurer, ca 14 djurfigurer, ca 12 spjut (alla burna av män), 6 fotsulor (4 parvis) samt ett flertal obestämbara figurer och älvkvarnar. Flera scenerfinns, bl a en hjord, en procession och en vagn, dragen av 2 hästar. Denna låg enligt Nordenskjöld "nedan om" den mindre. Eftersomdenna 1947 registrerades i backens mittparti i svag Ö-sluttningkan den större ha legat i backens Ö del. 24 m N om nr 7:3 syns nu5 starkt nötta älvkvarnar och möjligen några nötta streck. Troligen ligger båda inom markerat område NV-N-Ö om nr 7. Nr 7:2-3 ärtroligen ej tidigare registrerade. Borde friläggas.

Terräng: Flack, nu till största delen jordtäckt bergrygg, möjligen främstdess Ö-sluttning. Park, f d tomtmark (ladugårdsbacke).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS