Glasindustri (L1959:9987)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Halltorp 74:1

Alternativnamn: Bökenbergs glasbruk

Geografisk plats: Halltorp socken, Småland

1) Bökenbergs glasbruk, utan synliga lämningar ovan jord. Inomett ca 40x40 m stort område påträffas i markytanlerkliningsfragment , 2-4 cm st, från ugnar, samt glasslagg,fragment av grön-gulgrönt planglas, något hålglas, smältor samtpuntelavslag (sk tappar). Området upptas till större delen av enplatå, ca 35x30m (Ö-V) s om mot S och Ö avgränsas avartificiella terrasskanter, 30 m l, 0 ,15-0,3 m h.Terrasskanterna är delvis diffusa svagt släntande och svåra atturskilja. Vid S terrasskanten påträffades huvuddelen av de funnalerkliningsfragmenten, inom ett ca 10x10 m st område, där markenvar rödbränd. Åkern stenröjdes 1961-62. Invid ett större blockpåträffades flera huvudstora bitar glasslagg. Glasbruket ägdebestånd åren 1623-1650 (ca). Se även Glasholmsån å Halltorp 3och 4.

Terräng: Liten platå i svämsand fyllt bäcken genomflutet av å. Åker.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS