Glasindustri (L1955:5275)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hälleberga 200

Geografisk plats: Hälleberga socken, Småland

Lämning efter glasbruk, ca 30x20 m (NV-SÖ), delundersökt. Platsen för Målerås första glashytta från 1890. Vid arkeologisk undersökning år 2011, utan KML-beslut, påträffades flera lämningar efter byggnaden i form av syllstensrader och minst 3 ugnsfundament. Fynd av bl.a. fönster-, butelj-, press-, hushålls- och opalglas, samt en del av en glasblåsarpipa. (Raä dnr 3.4.2-4539-2011)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS