Hällristning (L1962:61)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Edsvära 98:1

Geografisk plats: Edsvära socken, Västergötland

Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. Denna är något oval7-8 cm diam och 1,5 cm dj. Något vittrad. Den är belägen i denåsformade toppytan av ett block ca 2x1 m st ()NNÖ-SSV) och 0,9 mh. OBS! Blocket är endast 4 m NNÖ om kanten till ett ännu använtgrustag.

Terräng: Krön av flack moränhöjd. Åkerholme, fd hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS