Hällristning (L1942:2844)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Litslena 442:2

Geografisk plats: Litslena socken, Uppland

1) Älvkvarnsförekomst, 1 svagt VSV-sluttande avsats i mindre berghäll. Ytan är 1,0 m l (165-365cg) och 0,3 m br. Förekomsten består av 8 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. En av älvkvarnarna är oval, 8 cm l och 5 cm br och 1,5 cm dj. 1,1 m 65cg om nr1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, i skrovlig Ö-sluttande ovansida av samma berghäll, 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm dj. Något vittrad.

Terräng: 1) Avsats i mindre bergrygg (175-375cg). Åkerimpediment.

Orientering: 1) Ca 1 m 95cg om åkerkant (195-295cg) och 3 m 270cg om åkerkant(170-370cg).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS