Vägmärke (L1954:2308)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ljuder 157:1

Geografisk plats: Ljuder socken, Småland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.